O KANCELARII

Kancelarie Adwokackie CELSUS zajmują się obroną i reprezentacją w sprawach karnych.
Cechuje nas pełne zaangażowanie w prowadzeniu każdej powierzonej nam sprawy.
Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań i wyczerpująco informujemy naszych klientów o wszelkich możliwościach i zagrożeniach związanych z różnymi wariantami obrony ich interesów.
Takie podejście wymaga od nas głębokiej i wszechstronnej wiedzy prawniczej, umiejętności przewidywania różnych możliwości rozwoju sytuacji i całkowitej lojalności w relacjach z klientem.
Uważamy, że relacje te muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, uczciwości oraz pełnej dyskrecji.
Skuteczna obrona interesów naszych klientów wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania.
Posiadając te atrybuty jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie.


ZESPÓŁ

Przemysław Borzymowski

adwokat

Adwokat Przemysław Borzymowski w 2007 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, z wynikiem bardzo dobrym, znajdując się w gronie 10 procent najlepszych absolwentów Uniwersytetu.
Swoje doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej zdobywał od 2005 roku w Studenckiej Poradni Prawnej UWM w Olsztynie, w której pełnił również funkcję wiceprezesa.
W 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył aplikację adwokacką, którą odbywał w Kancelarii Adwokackiej adwokata Romana Zielińskiego. Adwokat Przemysław Borzymowski posiada również doświadczenie dydaktyczne.
W latach 2007-2011 wykładał przedmioty prawnicze w Wyższej Szkole Informatyki I Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Policealnej Szkole AP Edukacja.
Mecenas Przemysław Borzymowski biegle włada językiem angielskim.
W 2011 roku ukończył kurs prawniczego języka angielskiego zakończony pozytywnym wynikiem z egzaminu.


Marcin Kaczyński

adwokat

Adwokat Marcin Kaczyński w latach 2002-2007 studiował na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku Prawo.
W 2007 roku - z oceną bardzo dobrą - obronił pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem prof. dr hab. Mieczysława Goettel ("Systemy ochrony nabywcy wadliwego przedmiotu umowy kupna-sprzedaży").
W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką w ramach Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Całość okresu aplikacji spędził w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rajmunda Żuka w Olsztynie.
Po zdaniu egzaminu adwokackiego z oceną bardzo dobrą w 2011 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Interesuje się historią, psychologią i sportem.


Artur Jankowski

adwokat

Adwokat Artur Jankowski w 2007 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z wynikiem bardzo dobrym.
W latach 2007-2010 r. pełnił funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
W 2014 r. ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Doświadczenie zdobywał pracując w wiodących polskich kancelariach.
Z sukcesami reprezentuje Klientów w szeroko pojętych sprawach karnych.
Zainteresowania: literatura faktu, muzyka elektroniczna.
 
 


Zakres usług

1PRAWO KARNE
-apelacje od wyroków,
-wyroki łączne,
-postępowania z oskarżenia prywatnego,
-pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.
2PRAWO KARNE WYKONAWCZE
-dozór elektroniczny,
-odroczenie wykonania kary,
-przerwa w wykonaniu kary,
-warunkowe przedterminowe zwolnienie,
-obrona w sprawach zarządzenia wykonania kary,
-rozłożenie grzywny i kosztów na raty.
3PRAWO KARNE PROCESOWE
-obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym, w tym również w sprawach karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia,

-zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych.
4INNE


KONTAKT

Adwokat Przemysław Borzymowski
ul. Traugutta 7 lok. 217
11-400 Kętrzyn
Woj. warmińsko-mazurskie
Tel./ Fax: +48 89 676 20 36
Tel. komórkowy: +48 510 314 367
e-mail: borzymowski@kancelariacelsus.pl
NIP: 7393400934
Nr konta bankowego:83 1750 0012 0000 0000 2280 6122

W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Adwokat Marcin Kaczyński
ul. Warszawska 21/2
11-700 Mrągowo
Woj. warmińsko-mazurskie
Tel. komórkowy: +48 691 522 506
e-mail: kaczynski@kancelariacelsus.pl
NIP: 7393318807
Nr konta bankowego: ....

W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Adwokat Artur Jankowski
ul. Adama Branickiego 11/32
02-972 Warszawa Wilanów,
Woj. warmińsko-mazurskie
Tel. komórkowy: +48 22 651 86 30
Fax: +48 22 651 86 29
e-mail: artur.jankowski@prwlegal.pl
NIP: 7181937888
Nr konta bankowego: ....

W celu umówienia spotkania, uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Oddział w Olsztynie
ul. Mickiewicza 4 lok. 318
10-900 Olsztyn
Woj. warmińsko-mazurskie
Tel. komórkowy: +48 510 314 367 – Adwokat Przemysław Borzymowski
Tel. komórkowy: +48 691 522 506 – Adwokat Marcin Kaczyński
e-mail: celsus@kancelariacelsus.pl
W celu umówienia spotkania, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.